Indeksikorotus ja eläkkeelle siirtyminen

editor

Työeläkejärjestelmässä on käytössä 2 erilaista indeksiä, joilla ansioita ja eläkkeen määrää tarkistetaan. Palkkakerrointa käytetään indeksointiin ennen eläkkeelle siirtymistä. Maksussa olevaa eläkettä tarkistetaan puolestaan työeläkeindeksillä.

Yleensä palkkakerroin tuottaa työeläkeindeksiä suuremman korotuksen, mutta ensi vuodenvaihteessa tilanne on päinvastainen jo toista vuotta peräkkäin. Ensi vuonna ero on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin vuodenvaihteessa 2022-2023 ja merkitys eläkkeen määrässä on siis paljon vähäisempi. Eläkkeen määrä kasvaa, jos työskentelyä jatkaa ja myös lykkäyskorotus nostaa kuukausieläkkeen määrää.

Ero indekseissä vaikuttaa erityisesti sellaisten vakuutettujen vanhuuseläkkeen määrään, jotka ovat jo täyttäneet alimman vanhuuseläkeiän (eli 31.8.1959 ja sitä ennen syntyneet) ja suunnittelevat eläkkeelle siirtymistä alkuvuodesta 2024. Poikkeava korotus vaikuttaa myös osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jossa merkitys on kuitenkin pienempi varhennusvähennyksestä johtuen.

Eläketurvakeskus on julkistanut arvion tulevista indekseistä, jonka voit lukea täältä.

Ensi vuonna alkavia eläkkeitä voimme laskea vasta aikaisintaan marraskuussa. Laskureihin arviot indekseistä päivittyvät syyskuun aikana. Laskureiden avulla voi itse testata kuinka eläkkeen määrä muuttuu valitun alkamisajankohdan mukaan.