Osittainen vanhuuseläke

Valitsemalla osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE), voit nostaa eläkettä jo ennen vanhuuseläkeikää. Vuonna 1963 ja sitä ennen syntyeet voivat hakea OVE:a aikaisintaan 61-vuotiaana ja vuonna 1964 syntyneet 62-vuotiaana. Tätä nuoremmat voivat hakea eläkettä aikaisintaan 3 vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

OVE:na voit hakea maksuun 25% tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Loput eläkkeestäsi eli jäljelle jääneen ns. säästöosuuden sekä OVE:n rinnalla ansaitun uuden eläkkeen voit hakea maksuun, kun siirryt varsinaiselle vanhuuseläkkeelle. 

Tee arvio OVE:n määrästä laskurilla! Laskurilla voit laskea sekä OVE:n määrän että OVE:n jälkeen alkavan varsinaisen vanhuuseläkkeen määrän.

Eläkkeeseen voi tulla pysyvä varhennusvähennys tai lykkäyskorotus

Jos haet OVE:n ennen vanhuuseläkkeesi alinta ikää, nostamaasi eläkeosuutta pienentää varhennusvähennys. Varhennusvähennys on 0,4% jokaiselta vanhuuseläkeikäsi alarajan alittavalta kuukaudelta. Jos taas haet OVE:n myöhemmin kuin ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkeosuuteen lasketaan 0,4 % lykkäyskorotus jokaiselta vanhuuseläkeikäsi alarajan ylittävältä kuukaudelta. Sekä vähennys että lykkäys ovat pysyviä.

Työskentelyssä ja yrittäjätoiminnassa ei rajoituksia

OVE:n on tarkoitus tukea osa-aikaista työskentelyä. Työskentelyn määrää tai ansioita ei kuitenkaan seurata mitenkään, joten voit työskennellä palkansaajana tai yrittäjänä niin paljon kuin tahdot. Jos haluat siirtyä kokoaikaisesta työstä osa-aikaiseen työhön, sinun pitää sopia siitä erikseen työnantajan kanssa.

OVE:n rinnalla on mahdollista saada työttömyys- tai sairauspäivärahaa. Lisätietoja saat omasta työttömyyskassasta ja Kelasta.

Hae eläkettä

Työeläkeote:
eläkkeeni määrä