Osittainen vanhuuseläke

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkekkeellä (OVE), voit nostaa eläkettä jo ennen vanhuuseläkeikää.  OVE:na voit hakea maksuun 50 % tai 25 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Loput karttuneesta eläkkeestä ovat ns. säästöosuutta.

OVE:a voi hakea aikaisintaan:

  • 1963 ja sitä ennen syntyneet: 61-vuotiaana
  • 1964 syntyneet: 62-vuotiaana
  • 1965 ja sen jälkeen syntyneet: 3 vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää

Tee arvio OVE:n määrästä laskurilla! Laskurilla voit laskea sekä OVE:n määrän että OVE:n jälkeen alkavan varsinaisen vanhuuseläkkeen määrän.

Pysyvä varhennusvähennys tai lykkäyskorotus

Jos haet OVE:n ennen vanhuuseläkkeesi alinta ikää, nostamaasi eläkeosuutta pienentää varhennusvähennys. Varhennusvähennys on 0,4% jokaiselta alarajan alittavalta kuukaudelta. Jos taas haet OVE:n myöhemmin kuin alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkkeeseen lisätään 0,4 % lykkäyskorotus jokaiselta alarajan ylittävältä kuukaudelta. Sekä vähennys että lykkäys ovat pysyviä.

Työskentely, yrittäjätoiminta ja etuudet

OVE:n on tarkoitus tukea osa-aikaista työskentelyä. Työskentelyn määrää tai ansioita ei kuitenkaan seurata mitenkään, joten voit työskennellä palkansaajana tai yrittäjänä niin paljon kuin tahdot. Jos haluat siirtyä kokoaikaisesta työstä osa-aikaiseen työhön, sinun pitää sopia siitä erikseen työnantajan kanssa.

OVE:n rinnalla on mahdollista saada työttömyys- tai sairauspäivärahaa. Lisätietoja saat omasta työttömyyskassasta ja Kelasta.

Siirtyminen vanhuuseläkkeelle

Kun haluat siirtyä vanhuuseläkkkeelle, tulee sinun itse hakea vanhuuseläkettä. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää työskentelyn päättymistä. Vanhuuseläkettä koskevat samat ehdot ja ikärajat kuin normaalistikin.

Vanhuuseläkkeen määrä koostuu seuraavasta kolmesta osasta:

  • Maksussa oleva OVE:n määrä +
  • OVE:n rinnalla karttunut uusi eläke +
  • Säästöosuus

Hae eläkettä

Työeläkeote:
eläkkeeni määrä