Hae eläkettä

Voit vastaanottaa eläkepäätöksen joko sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai kirjepostina. Ota Suomi.fi-viestit käyttöösi ennen hakemuksen lähettämistä. Ilmoita lisäksi hakemuksella, että haluat päätöksen sähköisessä muodossa. Käyttämällä Suomi.fi-viestejä saat eläkepäätöksen tiedoksesi heti, kun olemme käsitelleet hakemuksesi.

Hakemusten keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat ovat: vanhuuseläke 3 päivää, osittainen varhennettu vanhuuseläke 1 päivä, perhe-eläke 6 päivää ja työkyvyttömyyteen perustuvat eläkkeet 25 päivää. Jos hakemus on toimitettu suoraan Versoon, käsittelyaika on yllä esitettyä lyhyempi.

Hakemuksesi käsittelyaika on keskimääräistä pitempi, jos haet eläkettä annettua ohjetta aikaisemmin, hakemuksesta puuttuvat vaaditut liitteet tai hakemus on puutteellisesti täytetty. Käsittelyaika on pidempi myös silloin, jos olet työskennellyt ulkomailla tai saat muita korvauksia. Tietoa eläkkeenhakijan henkilötietojen käsittelystä.

Hae:
Vanhuuseläke

Hae:
Osittainen
varhennettu
vanhuuseläke

Hae:

Työkyvyttömyys-
eläke

Hae:
Kuntoutus

Hae:
Perhe-eläke