Hae eläkettä

Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee eläkelajin mukaan. Vuonna 2019 kokonaiskäsittelyajat ovat olleet seuraavat: perhe-eläke 8 päivää, osittainen varhennettu vanhuuseläke 10 päivää, vanhuuseläke 12 päivää ja työkyvyttömyyteen perustuvat eläkkeet 41 päivää.

Hakemuksesi käsittelyaika on keskimääräistä pitempi, jos hakemukseen ei ole täytetty kaikkia tarvittavia tietoja tai siitä puuttuvat vaaditut liitteet.

Hae:
Vanhuuseläke

Hae:
Osittainen
varhennettu
vanhuuseläke

Hae:
Kuntoutus

Hae:

Työkyvyttömyys-
eläke

Hae:
Perhe-eläke

Verotus ja verokortit