Hae eläkettä

Voit vastaanottaa eläkepäätöksen joko sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai kirjepostina. Jos haluat sähköisen päätöksen, kirjaudu ennen eläkehakemuksen tekemistä Suomi.fi-palveluun ja ota viestit käyttöösi. Jos olet aktivoinut viestit jo aiemmin, sitä ei enää tarvitse tehdä uudestaan. Kerro lisäksi eläkehakemuksella, että haluat vastaanottaa päätöksen sähköisessä muodossa.

Hakemusten keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat ovat: vanhuuseläke 3 päivää, osittainen varhennettu vanhuuseläke 1 päivä, perhe-eläke 7 päivää ja työkyvyttömyyteen perustuvat eläkkeet 22 päivää.

Hakemuksesi käsittelyaika on keskimääräistä pitempi, jos haet eläkettä annettua ohjetta aikaisemmin, hakemuksesta puuttuvat vaaditut liitteet tai hakemus on puutteellisesti täytetty. Käsittelyaika on pidempi myös silloin, jos olet työskennellyt ulkomailla tai saat muita korvauksia. Tietoa eläkkeenhakijan henkilötietojen käsittelystä.

Hae:
Vanhuuseläke

Hae:
Osittainen
varhennettu
vanhuuseläke

Hae:

Työkyvyttömyys-
eläke

Hae:
Kuntoutus

Hae:
Perhe-eläke