Uutiset

editor

Eläkekassa Verson kassankokous pidettiin 25.4. Helsingissä.

Kassankokous valitsi uusiksi varajäseniksi Hannu Tervon Sodankylästä ja Tepa Reinikaisen Kuortaneelta.

editor

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 24 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KPMG Oy Ab.