Uutiset

editor

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1960 syntyneiden vuonna 2022 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,341 prosenttia.

Lue tiedote

editor

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeindeksin vuodelle 2022. Maksussa oleviiin eläkkeisiin on tulossa reilu korotus; eläkkeet nousevat noin 2,28 %.

Lue tiedote!

editor

Eduskunta on hyväksynyt Japanin ja Suomen välisen sosiaaliturvasopimuksen. Sopimuksessa mm. sovitaan Suomen työeläkkeiden ja Japanin osalta Japanin eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille.