Indeksikorotus ja eläkkeelle siirtyminen

editor

Työeläkejärjestelmässä on käytössä 2 erilaista indeksiä, joilla ansioita ja eläkkeen määrää tarkistetaan. Palkkakerrointa käytetään indeksointiin ennen eläkkeelle siirtymistä. Maksussa olevaa eläkettä tarkistetaan puolestaan työeläkeindeksillä.

Yleensä palkkakerroin tuottaa työeläkeindeksiä suuremman korotuksen, mutta ensi vuodenvaihteessa tilanne on päinvastainen. Tämä vaikuttaa erityisesti sellaisten vakuutettujen vanhuuseläkkeen määrään, jotka ovat jo täyttäneet alimman vanhuuseläkeiän (eli 30.11.1958 ja sitä ennen syntyneet) ja suunnittelevat eläkkeelle siirtymistä alkuvuodesta 2023. Poikkeava korotus vaikuttaa myös osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jossa merkitys on kuitenkin pienempi varhennusvähennyksestä johtuen.

Luotettavaa tietoa indeksikorotuksista ja laskentaesimerkkejä löydät seuraavilta Eläketurvakeskuksen ja TELA:n sivuilta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa indeksit lokakuun lopussa. Ensi vuonna alkavia eläkkeitä voimme laskea vasta aikaisintaan marraskuussa.

Tietoa vuodenvaihteessa 2022-2023 eläkkeelle jäämistä suunnittelevalle

Indeksikorotusten vaikutukset alkavaan työeläkkeeseen