Vastuullisuus on osa riskienhallintaa

editor

Versossa kiinnitetään huomiota vastuulliseen sijoittamiseen.

Versossa vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa pitkää sijoitushorisonttia ja läpinäkyvyyttä hyödyntäen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit ja mahdollisuudet sisällytetään sijoitusprosesseihin ja omistajakäytäntöihin sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilin edistämiseksi.

Sijoitusten tuottotaso, sijoitusten riittävä hajautus ja kohtuuhintainen varainhoito ovat keskeisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden soveltamisessa ja resurssien allokoinnissa huomioitava näkökohtia.

Luonnonvarojen kestävä käyttö on Versolle vastuullisessa sijoittamisessa tärkeä huomioonotettava periaate. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat Versolle vastuullisessa sijoittamisessa huomioitavia megatrendejä.

Verso pyrkii poissulkemaan kiistanalaisten aseiden valmistajat (ensisijaisesti ydinasetuotanto) ja tupakkatuotteiden valmistajat. Verso odottaa sijoituskohteiltaan kansainvälisten normien ja sopimusten noudattamista. Erityisesti ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on Versolle tärkeää kuten myös verojen maksu.

Verso pyrkii myös sijoittamaan toimialansa parhaisiin sijoituskohteisiin. Fossiilisiin polttoaineisiin tiiviisti liittyvien sijoituskohteiden sijaan Verso etsii vaihtoehtoja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvistä sijoituskohteista. Ilmastonmuutoksen lisäksi kestävän metsänhoidon periaatteet ja luonnon monimuotoisuus ovat Verson huomion kohteina.

Verso soveltaa näitä periaatteita erityisesti suorissa osake- ja korkosijoituksissa. Muissa sijoituksissa Verson vastuullinen sijoittaminen tapahtuu pääosin varainhoitajayhteistyön, rahastomanagereiden tai muiden palveluntarjoajien kautta.

”Vastuullisen sijoittamisen keinoin vahvistamme Verson jo entisestään korkealla tasolla olevaa sijoitusten riskienhallintaa. Uskomme, että pääsemme parempaan tuottoon ja vähennämme salkun riskejä sijoittamalla vastuullisesti toimiviin yrityksiin.”, Verson toimitusjohtaja Pasi Strömberg toteaa.