Työskentely eläkkeellä

Työsuhteen pitää päättyä vanhuuseläkkeelle siirryttäessä

Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhde on päättynyt. Vanhuuseläkettä ei voida myöntää, jos työskentely saman työnantajan palveluksessa jatkuu ennallaan. Työskentelyä voi jatkaa ainoastaan silloin, jos työajassa, ansioissa sekä työtehtävissä on tapahtunut objektiivisesti arvioiden oleellinen muutos ja uusista ehdoista on tehty uusi työsopimus. 

Ilmoitusvelvollisuus ja rajoitukset työskentelyssä

Jos saat jotain seuraavista eläkkeistä, sinun tulee ilmoittaa Versolle työsuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamisesta tai siinä tapahtuvista muutoksista. Myös terveydentilan parantumisesta on ilmoitettava.

* osakuntoutustuki
* kuntoutustuki
* osatyökyvyttömyyseläke
* työkyvyttömyyseläke

Kaikilla yllä olevilla eläkkeillä olevat henkilöt saavat työskennellä vain rajoitetusti. Ansiorajat ovat yksilöllisiä.

Ei ansiorajoja

Jos saat vanhuus-, osittaista varhennettua vanhuus- tai perhe-eläkettä, voit työskennellä ilman rajoituksia. Saamasi ansiot eivät vaikuta eläkkeen määrään.

Hae:
Vanhuuseläke