Työskentely eläkkeellä

Jos saat vanhuus-, osittaista varhennettua vanhuus- tai perhe-eläkettä, voit työskennellä ilman rajoituksia. Saamasi ansiot eivät vaikuta eläkkeen määrään.

Ilmoitusvelvollisuus ja rajoitukset

Jos saat jotain seuraavista eläkkeistä, sinun tulee ilmoittaa Versolle työsuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamisesta tai siinä tapahtuvista muutoksista. Myös terveydentilan parantumisesta on ilmoitettava.

* osakuntoutustuki
* kuntoutustuki
* osatyökyvyttömyyseläke
* työkyvyttömyyseläke

Kaikilla yllä olevilla eläkkeillä olevat henkilöt saavat työskennellä vain rajoitetusti. Ansiorajat ovat yksilöllisiä.

Hae:
Vanhuuseläke