Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksen avulla takaisin töihin!

Kela ja hoitava lääkäri arvioivat kuntoutustarpeesi, jos saat sairauspäivärahaa yli 60 päivää. Verson järjestämä kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on palaaminen työmarkkinoille. Meihin kannatta olla yhteydessä, kun lääketieteellinen hoito/kuntoutus on loppupuolella ja työhönpaluuseen tarvitaan tukea.

Kuntoutustoimenpiteet räätälöidään jokaiselle kuntoutujalle yksilöllisesti yhteistyössä työnantajan, hoitavan lääkärin, työterveyshuollon ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Sinulle voidaan järjestää työkokeilu, työhönvalmennus, erilaista koulutusta tai näiden toimenpiteiden yhdistelmiä.

Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeisiin nähden. Mahdollisuutesi kuntoutukseen selvitetään siksi aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen tekemistä. Saatamme antaa sinulle päätöksen kuntoutuksesta eläkeratkaisun yhteydessä, vaikka et olisi erikseen hakenut kuntoutusta.

Kenelle?

Tuemme ammatillista kuntoutustasi, jos:

* Olet työkyvytön tai sinulla on työkyvyttömyyden uhka
* Ansiosi tai YEL-työtulosi ovat viimeisen 5 vuoden aikana vähintään  35 614,03  euroa (vuonna 2019).
* Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen liikenne- tai tapaturmalain nojalla.
* Pidämme kuntoutusta tarkoituksenmukaisena.

Kuntoutukselle ei ole olemassa ala- tai yläikärajaa, vaan ratkaisemme asian yksilöllisesti.

Jos sinulla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen, voit saada kuntoutusta Kelasta. Kela järjestää monipuolisesti sekä lääketieteellistä että ammatillista kuntoutusta.

Työkokeilu ja työhönvalmennus

Eniten käytetty keino on työkokeilu, jolla yleensä tuetaan palaamista työhön pitkän sairausloman jälkeen. Työkokeilun aikana saadaan myös tietoa siitä, pystytkö tekemään entistä työtäsi vai onko mietittävä muita vaihtoehtoja.

Mikäli olet yrittäjä tai sinulla on voimassa oleva työsuhde, työkokeilu järjestetään ensisijaisesti tähän samaan yritykseen. Tarvittaessa kyseeseen voi kuitenkin tulla myös uusi työpaikka.

Työaika voi olla työkokeilun alussa normaalia lyhempi ja lisääntyä työkokeilun edetessä. Työkokeilun kesto on muutamia kuukausia, tavallisesti 3 - 4 kuukautta.

Työhönvalmennuksella tarkoitetaan sellaista työkokeilua, johon liittyy opiskelua tai uuden työn opettelua käytännössä.

Koulutus

Työeläkekuntoutuksena voimme tukea nykyistä ammattitaitoa lisäävää koulutusta. Myös uuteen ammattiin tai työhön tähtäävää koulutusta tai oppisopimuskoulutusta voidaan tukea. Jos on kyse pitkästä uudelleenkoulutuksesta, tulee sen olla tarkoituksenmukaista ja työvuosia pitää olla vielä runsaasti jäljellä.

Työeläkekuntoutuksessa pyritään löytämään uusi työ nykyiseltä koulutustasoltasi. Tämän takia emme tue ensimmäisen ammatin hankkimista emmekä yleensä ammattitason nostoa (esimerkiksi keskiasteen tutkinnon suorittaneelle yliopisto-opintoja).

Taloudellinen tuki kuntoutuksen aikana

Aktiivisen kuntoutuksen (esimerkiksi työkokeilun) aikana kuntoutujalle maksetaan joko kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Molemmissa tilanteissa maksettava tuki on yhtä suuri eli kuntoutustuki korotettuna 33 prosentilla.

Työnantaja ei yleensä maksa työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta palkkaa. Jos kuitenkin saat palkkaa, voimme maksaa tuen osin tai kokonaan työnantajalle.

YEL-vakuutetun voi olla mahdollista saada tukea esim. yritystoiminnan muuttamista varten.

Kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen on harkinnanvaraista.

Hae:
Kuntoutus

Työeläkeote:
eläkkeeni määrä