Työeläkekuntoutus

Työterveyshuollon ja työnantajan järjestämä tuki ensisijaista

Jos tarvitset tukea työhönpaluuseen sairausloman jälkeen, ensisijaisia vaihtoehtoja ovat työpaikan omat keinot, työterveyshuoltolain mukainen työkokeilu tai osasairauspäiväraha. Lisätietoja näistä saat omasta työterveyshuollostasi, joka järjestää tarvittavan tuen yhdessä työnantajasi kanssa. Myös Kela neuvoo työterveyshuoltolain mukaisessa kuntoutuksessa sekä osasairauspaivaraha-asioissa.

Verson ammatillinen kuntoutus ensijaista eläkkeeseen nähden

Verson järjestämä kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on palaaminen työmarkkinoille.

Kuntoutustoimenpiteet räätälöidään jokaiselle kuntoutujalle yksilöllisesti. Sinulle voidaan kustantaa työkokeilu, työhönvalmennus, erilaista koulutusta tai näiden toimenpiteiden yhdistelmiä.

Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeisiin nähden. Mahdollisuutesi kuntoutukseen selvitetään siksi aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen tekemistä. Saatamme antaa sinulle päätöksen kuntoutuksesta eläkeratkaisun yhteydessä, vaikka et olisi erikseen hakenut kuntoutusta.

Jos harkitset ammatillisen kuntoutuksen hakemista, ole yhteydessä eläkeasiantuntijaamme ennen hakemuksen jättämistä.

Ehdot kuntoutuksen myöntämiselle

Verso tukee ammatillista kuntoutustasi, jos:

* Työhönpaluu ei ole onnistunut työterveyshuollon ja työpaikan käytettävissä olevin keinoin.
* Arviomme mukaan olet työkyvytön tai sinulla on työkyvyttömyyden uhka.
* Pidämme kuntoutusta tarkoituksenmukaisena.
* Ansiosi tai YEL-työtulosi ovat viimeisen 5 vuoden aikana vähintään  36 820,43  euroa (vuonna 2021).
* Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen liikenne- tai tapaturmalain nojalla.

Kuntoutukselle ei ole olemassa ala- tai yläikärajaa, vaan ratkaisemme asian yksilöllisesti.

Jos sinulla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen, voit saada kuntoutusta Kelasta. Kela järjestää monipuolisesti sekä lääketieteellistä että ammatillista kuntoutusta.

Työkokeilu ja työhönvalmennus

Jos työkokeilu järjestetään omalla työpaikalla, työtehtävät täytyy muokata terveydentilalle sopiviksi. Jos muutokset terveydentilassa ovat pysyviä, myös muutosten työtehtävissä edellytetään olevan pysyviä. Muutokset voivat olla tilapäisiä vain silloin, jos työkyvyn odotetaan palaavan sairastumista edeltävälle tasolle. Työkokeilua ei voida käyttää työkyvyn arvioimiseen tai tilapäisen osa-aikatyön järjestämiseen. Kirjoita kuntoutussuunnitelman lisätietoja-kohtaan perustelut sille, miksi työkokeilua haetan entiseen työhön.

Jos työtehtäviä ei voida muokata muuttuneelle terveydentilalle sopiviksi, työkokeilu voidaan järjestää vain johonkin toiseen työhön. Tällöin kyseeseen tulee usein uusi työpaikka.

Työkokeilun kesto on tavallisesti 3 kuukautta. Työaika voi tarvittaessa olla työkokeilun alussa tavallista lyhempi ja lisääntyä työkokeilun aikana siten, että työkeilun lopussa työaika on normaali.

Työhönvalmennuksella tarkoitetaan sellaista työkokeilua, johon liittyy opiskelua tai uuden työn opettelua käytännössä.

Koulutus

Työeläkekuntoutuksena voimme tukea nykyistä ammattitaitoa lisäävää koulutusta. Myös uuteen ammattiin tai työhön tähtäävää koulutusta tai oppisopimuskoulutusta voidaan tukea. Jos on kyse pitkästä uudelleenkoulutuksesta, tulee sen olla tarkoituksenmukaista ja työvuosia pitää olla vielä runsaasti jäljellä.

Työeläkekuntoutuksessa pyritään löytämään uusi työ nykyiseltä koulutustasoltasi. Tämän takia emme tue ensimmäisen ammatin hankkimista emmekä yleensä ammattitason nostoa (esimerkiksi keskiasteen tutkinnon suorittaneelle yliopisto-opintoja).

Taloudellinen tuki kuntoutuksen aikana

Aktiivisen kuntoutuksen (esimerkiksi työkokeilun) aikana kuntoutujalle maksetaan joko kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Molemmissa tilanteissa maksettava tuki on yhtä suuri eli kuntoutustuki korotettuna 33 prosentilla.

Työnantaja ei yleensä maksa työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta palkkaa. Jos kuitenkin saat palkkaa, maksamme tuen osin tai kokonaan työnantajalle.

YEL-vakuutetun voi olla mahdollista saada tukea esim. yritystoiminnan muuttamista varten.

Kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen on harkinnanvaraista.

Hae:
Kuntoutus

Työeläkeote:
eläkkeeni määrä