Omistajaohjauksen periaatteet

Eläkekassa Verson sijoitustoiminnan tavoitteena on, että työeläkkeet voidaan rahoittaa kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä. Tavoitteen saavuttamiseksi sijoitetuille pääomille pyritään saamaan tuottoa ja arvonnousua lainsäädännön asettamissa puitteissa.

Verson sijoitusstrategiaan ei kuulu aktiivinen omistajaohjaus. Sijoitamme listattuihin osakkeisiin pääsääntöisesti indeksituotteiden kautta. Osakesijoituksilla ei tavoitella vaikutusvaltaa listatuissa yhtiöissä.

Versolle on mahdollista olla mukana muiden instituutiosijoittajien rinnalla vaikuttamassa vastuullisen sijoittamisen strategian mukaisesti. Emme kuitenkaan ole aloitteellinen toimija tässä asiassa.