Kokouskutsu / Möteskallelse 27.3.2024

editor

Hallitus on kutsunut koolle varsinaisen kassankokouksen. Ilmoittautumiseen voi käyttää yksilöityjä ja päivättyjä vapaamuotoisesti laadittuja valtakirjoja. Mallit valtakirjoista ja kokousaineistoa ovat saatavilla OmaVersossa. Muistathan aina ilmoittaa kokousedustajan sähköpostiosoitteen ja tiedon, osallistuuko hän etänä. Henkilökohtainen Teams-kutsu lähetetään etänä osallistuville kokousedustajille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokouskutsu

Eläkekassa Verson varsinainen kassankokous pidetään 25.4.2024 klo 12.30 Ravintola Tekniskassa, osoite Eerikinkatu 2, 6. krs, 00100 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua etäyhteyksin.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 23 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Ernst Young Oy. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 18.4.2024 alkaen eläkekassan toimistossa Kalevankatu 13 toimiston aukioloaikoina.

Helsingissä 19.3.2024

HALLITUS

Yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava eläkekassan toimistoon tarkastettaviksi viisi päivää ennen kokousta eli 20.4.2024 mennessä. Vakuutetun, joka aikoo henkilökohtaisesti käyttää kokouksessa äänivaltaansa, on ilmoitettava osallistumisestaan osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi edellä olevaan ajankohtaan mennessä.

**************************************************

Möteskallelse

Eläkekassa Versos ordinarie kassamöte hålls den 25 april 2024 kl. 12.30 på Restaurang Tekniska, Eriksgatan 2, 6:e våningen, 00100 Helsingfors. Mötesrepresentanterna kan delta i mötet via distansförbindelse.

Vid mötet behandlas de ärenden som nämns i 23 § i kassans stadgar för ordinarie kassamöte. Till revisor föreslås val av Ernst & Young Oy. Bokslutshandlingarna finns till påseende under tjänstetid vid pensionskassans kontor, Kalevagatan 13, från och med den 18 april 2024.

Helsingfors den 19 mars 2024

STYRELSEN

Delägarnas och försäkrades detaljerade och daterade fullmakter bör sändas fem dagar före mötet, dvs. före den 20 april 2024 till pensionskassans byrå för granskning. Försäkrad som personligen har för avsikt att utöva sin rösträtt vid mötet bör meddela om sitt deltagande till byrån elakeverso@elakeverso.fi även fem dagar före mötet.