Hallitukseen uusi jäsen

editor

Eläkekassa Verson varsinainen kassankous pidettiin 19.4.2023.

Henkilövalinnat tehtiin ensimmäistä kertaa 1.1.2023 voimaantulleiden uusien sääntöjen mukaisesti. Kassankokous valitsi Anne Harjun uudeksi hallituksen jäseneksi 1.1.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle erovuorossa olleen Hannu Välikankaan tilalle. Muut hallituksen jäsenet säilyivät ennallaan.

Hallituksen kokoonpano