Kassankokous 23.11.

editor

Eläkekassa Verson ylimääräinen kassankokous pidetään 23.11.2022 klo 10.00 Eläkekassa Verson toimistossa, osoite Kalevankatu 13, 00100 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua etäyhteyksin. Henkilökohtainen Teams-kutsu lähetetään kokousedustajille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen jäsenten valinta. Sääntömuutosesityksen pääasiallinen sisältö on kassan sääntöjen päivittäminen vastaamaan 1.1.2022 muuttunutta lainsäädäntöä.

Sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 16.11.2022 alkaen eläkekassan toimistossa Kalevankatu 13 toimiston aukioloaikoina.

Helsingissä 26.8.2022

HALLITUS

Yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava eläkekassan toimistoon tarkastettaviksi viisi päivää ennen kokousta eli 18.11.2022 mennessä. Jäsenen, joka aikoo henkilökohtaisesti käyttää kokouksessa äänivaltaansa, on ilmoitettava osallistumisestaan osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi edellä olevaan ajankohtaan mennessä.


Mallit valtakirjoista ja kokouksen esityslista ovat saatavilla OmaVersossa.