Kassankokous 21.4.

editor

Eläkekassa Verson varsinainen kassankokous pidetään 21.4.2022 klo 12.30 Ravintola Tekniskassa, osoite Eerikinkatu 2, 6. krs, 00100 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua etäyhteyksin. Henkilökohtainen Teams-kutsu lähetetään kokousedustajille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 24 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KPMG Oy Ab. Lisäksi käsitellään kassan hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö on kassan sääntöjen päivittäminen vastaamaan 1.1.2022 muuttunutta lainsäädäntöä.

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 14.4.2022 alkaen eläkekassan toimistossa Kalevankatu 13 toimiston aukioloaikoina.

Yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava eläkekassan toimistoon tarkastettaviksi viisi päivää ennen kokousta eli 16.4.2022 mennessä osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi. Esityslistat sekä mallit valtakirjoista löydät Oma Verson pääsivulta. Mallipohjaa ei ole välttämätöntä käyttää - myös itse laadittu yksilöity ja päivätty valtakirja kelpaa.

Jäsenen tai yrittäjäjäsenen, joka aikoo henkilökohtaisesti käyttää kokouksessa äänivaltaansa, on ilmoitettava osallistumisestaan osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi 16.4.2022 mennessä.

Helsingissä 2.2.2022

Hallitus