Kassankokous 22.4.

editor

Eläkekassa Verson varsinainen kassankokous pidetään 22.4.2021 klo 12.30

 

Kokousedustajia pyydetään osallistumaan etäyhteyksin. Henkilökohtainen Teams-kutsu lähetetään kokousedustajille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 24 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KPMG Oy Ab.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 15.4.2021 alkaen eläkekassan toimistossa Kalevankatu 13 toimiston aukioloaikoina.

Yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava eläkekassan toimistoon tarkastettaviksi viisi päivää ennen kokousta eli 17.4.2021 mennessä osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi. Esityslistat sekä mallit valtakirjoista löydät Oma Verson pääsivulta. Mallipohjaa ei ole välttämätöntä käyttää - myös itse laadittu yksilöity ja päivätty valtakirja kelpaa.

Jäsenen tai yrittäjäjäsenen, joka aikoo henkilökohtaisesti käyttää kokouksessa äänivaltaansa, on ilmoitettava osallistumisestaan osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi 17.4.2021 mennessä.