Osittainen vanhuuseläke yli 61-vuotiaalle

Valitsemalla osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE), voit nostaa eläkettä jo ennen vanhuuseläkeikää. 1949-1963 syntyeet voivat hakea OVE:a aikaisintaan 61-vuotiaana ja 1964 syntyneet 62-vuotiaana. Tätä nuorempien OVE:n alaikärajasta päätetään myöhemmin.

Eläke voi jäädä pysyvästi pienemmäksi

Voit hakea maksuun 25% tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Nostamaasi eläkettä pienentää varhennusvähennys, jos haet OVE:n ennen vanhuuseläkkeesi alinta ikää. Varhennusvähennys on 0,4% jokaiselta vanhuuseläkeikäsi alarajan alittavalta kuukaudelta. Vähennys on pysyvä, eli se pienentää maksettavaa eläkettä koko eläkeaikasi. 

Jos haet OVE:n myöhemmin kuin ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkkeeseen lasketaan 0,4 % lykkäyskorotus jokaiselta vanhuuseläkeikäsi alarajan ylittävältä kuukaudelta.

Loput eläkkeestäsi voit hakea maksuun kuten vanhuuseläkkeen normaalistikin.

Työskentelyssä ja yrittäjätoiminnassa ei rajoituksia

OVE:n on tarkoitus tukea osa-aikaista työskentelyä. Työskentelyn määrää tai ansioita ei kuitenkaan seurata mitenkään, joten voit työskennellä palkansaajana tai yrittäjänä niin paljon kuin tahdot. Osa-aikatyöstä pitää sopia erikseen työnantajan kanssa.

OVE:n rinnalla on mahdollista saada työttömyys- tai sairauspäivärahaa. Lisätietoja saat omasta työttömyyskassasta ja Kelasta.

Hae:
Osittainen
varhennettu
vanhuuseläke

Vanhuuseläke

Työeläkeote:
eläkkeeni määrä